INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Boguszowie-Gorcach