Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.