informuje się, że XLII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, odbędzie się dnia 29 maja br. (czwartek) o godz. 12:00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji.

 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów – Gorce nie narusza ustaleń studium.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów – Gorce.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/145/12 Rady Miejskiej
  w Boguszowie – Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów- Gorce.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wolne wnioski.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie sesji.