informuję się,
że w okresie 0d 3.07.2013 do 17.07.2013
ulica Dworcowa zostanie wyłączona z ruchu
z powodu prac remontowych prowadzonych na widukcie.