Jak połączyć się z tłumaczami? Istnieje kilka możliwości:

- komunikator messenger, bezpośrednio ze strony FB koronawiruspjmProgram Dostępność plus
- komunikator skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM
- komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546
- aplikacja tłumacz on-line języka migowego
Infolinię obsługuje Polski Związek Głuchych. Jest dostępna w trybie 24/7.