ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA

w Wałbrzychu

58 – 306 Wałbrzych ul. Ogrodowa 2 a tel. / fax. (0 74) 846 – 7474, 846 – 7475

NIP 886-10-67-398
www.zs5.walbrzych.pl
e-mail: szkola@zs5.mail.pl

I KONFERENCJA PT. „POKOLENIE FACEBOOKA”

 

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu

PARTNERZY:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

HONOROWY PATRONAT:
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc, rektor AS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Dr n. med. Roman Szełemej, prezydent m. Wałbrzycha

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI:
16 czerwca 2016 r.,
Auditorium Novum, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzych ul. Piotra Skargi 14a, Wałbrzych

PROGRAM KONFERENCJI:
9.00 - 9.15  –  Rejestracja uczestników

9.15 - 9.45 – Uroczyste otwarcie konferencji i prezentacja partnerów: mgr Piotr Krzywda, dyrektor ZS nr 5, dr n. med. Roman Szełemej, prezydent m. Wałbrzycha, prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc, rektor PWSZ AS w Wałbrzychu
Moderator: dr Joanna Dobrowolska, kierownik Biura Edukacji i Wychowania

9.45 - 10.15 – Okres dojrzewania – dorastania („Jak nie zgubić siebie dorastając..”), mgr Sandra Okalska, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta Otwartego Dialogu, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

10.15 - 10.45 – Oblicza kryzysu psychicznego, Aleksandra Krajewska – lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta Otwartego Dialogu, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

10.45 - 11.00 – Dyskusja.

11.00 -  11.30 – Przerwa kawowa

11.30 - 12.10 – Uzależnienia behawioralne - rodzaje, przebieg, konsekwencje, mgr Patrycja Cyganik, psycholog, terapeuta uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

12.10 - 12.40 – Portale społecznościowe, zagrożenia, hejt, dr Anna Pełczyńska, mgr Małgorzata Radyńska, Instytut Humanistyczny PWSZ AS w Wałbrzychu

12.40 - 13.10 – „Poradnik postępowania w sytuacji zagrożenia”. Przepisy prawne w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością, inspektor Andrzej Basztura, komendant Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, nadkomisarz Romana Biełus, Wydział Prewencji KMP, asystent asp. sztab. Tomasz Łabędź

13.10 – 13.30 – Dyskusja.

13.30 – 14.00 – Zakończenie – „Kronika pokoleniowa...”