Szanowni Państwo,
etap I "Konkursu na Projekt Pomnika Upamiętniającego Lokalnych Sportowców" został zakończony.
Wpłynęła jedna praca z dwiema propozycjami i obydwie zachwyciły Komisję Konkursową. Na chwilę obecną nie zostaną udostępnione zdjęcia szkicu projektów, ponieważ Komisja Konkursowa planuje spotkanie z autorką pracy celem poproszenia jej o połączenie dwóch propozycji w jedną. Na efekty musimy trochę poczekać
Gratulujemy Pani Annie Lamira - Dzimira przejścia do drugiego etapu konkursu.