Do 10 września trwa rywalizacja dla przedsiębiorstw, samorządów, jednostek samorządu terytorialnego oraz Instytucji Otoczenia Biznesu z Dolnego Śląska organizowana przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Chodzi o nagrodzenie podmiotów, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa oraz wspierają przedsiębiorczość. Zgłoszenia do walki o prestiżowe statuetki „Gwiazd Biznesu 2021 ” są bezpłatne. Wręczenie nagród zaplanowano na 15 października w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu” regularnie od 7 lat wskazuje najlepsze instytucje i samorządy oraz najdynamiczniej rozwijające się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej. Inicjatywa Funduszu Regionu Wałbrzyskiego promuje też działania z zakresu biznesu odpowiedzialnego społecznie i wyłania osobowości regionu.
Do edycji 2021 pretendenci do statuetek mogą zgłaszać się do 10 września. Udział w Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym „Gwiazdy Biznesu” zawsze jest bezpłatny. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem, promocją, ani też w związku z uczestnictwem w uroczystej Gali Finałowej.
Do bezpłatnej rywalizacji w Plebiscycie mogą przystąpić wszystkie podmioty z terenu całego Dolnego Śląska, m.in.: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz Podmioty Ekonomii Społecznej oraz organizacje promujące przedsiębiorców. W ankietach zgłoszeniowych ocenie poddane będą aktywności podejmowane w ubiegłym roku. A wyboru laureatów, na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, dokona Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych przedstawicieli podmiotów gospodarczych i instytucji.
Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu 2021” nagrodzi podmioty w następujących kategoriach:
  1. Mikro Biznes
  2. Mikro Firma
  3. Mała Firma
  4. Średnia Firma
  5. Podmiot Ekonomii Społecznej
  6. Biznes Odpowiedzialny Społecznie
  7. Instytucja
  8. Samorząd Przyjazny Biznesowi
  9. OsobowośćFormularze zgłoszeniowe, regulamin oraz wytyczne dot. rekrutacji dostępne są na stronie:
https://gwiazdybiznesu.com.pl/zgloszenia/

Zgłoszenia do Plebiscytu – do piątku, 10 września 2021 do godz. 23:59

Posiedzenie Kapituły Plebiscytu – poniedziałek, 20 września 2021 roku o godz. 12:00

Wręczenie Nagród –  piątek, 15 października 2021 r. godz. 19:00, „Stara Kopalnia w Wałbrzychużródło:frw.pl