Szanowni Mieszkańcy!
Z ogromną radością informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który Gmina Boguszów - Gorce przygotowała i złożyła w partnerstwie z kilkunastoma gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej i Gminą Miasto Świdnica jako liderem projektu, otrzymał dofinansowanie w wysokości 14 219 607,18 zł.
To kolejne działanie podjęte przez nas w celu poprawy jakości powietrza w naszym mieście przez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Boguszowa - Gorc. Powyższe środki zostaną rozdysponowane pomiędzy mieszkańców partnerskich gmin w formie grantów na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na kwiecień 2020 r.