Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc

informuje, iż w terminie od 10.05.2021 r. do 28.05.2021 r. odbędzie się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Boguszów-Gorce na rok 2021.

1. Opis projektów zatwierdzonych do głosowania:


Zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego projekty są umieszczane na karcie do głosowania zgodnie z kolejnością ich zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Informujemy również iż, zgodnie z § 4, ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/177/21Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r., następujące projekty zostały zatwierdzone do realizacji bez konieczności przeprowadzania głosowania.


2. Kto może głosować:

Uprawnionymi do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego są pełnoletni mieszkańcy Boguszowa-Gorc, którzy ukończą 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania.

3. Gdzie można pobrać i złożyć kartę do głosowania.

Kartę do głosowania można pobrać i złożyć w następujących miejscach:

*Dni i godziny dostępności poszczególnych obiektów mogą ulec zmianie w zależność od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Karty do głosowania dostępne są także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w zakładce Budżet Obywatelski oraz na stronie internetowej Boguszowa-Gorc (poniżej).

W związku z stanem epidemii COVID-19, przy pobieraniu i składaniu kart do głosowania należy zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w jednostkach, w których ulokowane są urny.

4. Na co zwrócić uwagę:

Kartę do głosowania należy wypełnić w sposób czytelny, umieścić na niej datę oddania głosu oraz podpisać.

Karty do głosowania należy wrzucać do urn oznaczonych napisem „Głosowanie na Budżet Obywatelski Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021”.

Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego nastąpi do dnia 07.06.2021 r.

5. Kontakt

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 842 11 07, e-mail: sekretariat@coj.boguszow.eu lub w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach tel. 74 8449-311 wew.43, e-mail: pelnomocnik.rozwoj@boguszow-gorce.pl             

Boguszów-Gorce, 30.04.2021 r.

                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                       Osoba Pełniąca Funkcję

                                                                                                    Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc

                                                                                                      Krzysztof Kumorek