Dziś, 23 sierpnia, w rocznicę podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow (Hitler-Stalin) obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, święto zaproponowane przez Parlament Europejski w 2008 roku, celem upamiętnienia ofiar masowych deportacji i eksterminacji, a jednocześnie ściślejszego zakorzenienia demokracji i wzmocnienia pokoju i stabilizacji naszego kontynentu.
Wola Parlamentu Europejskiego by ogłosić 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu wyrażona we wrześniu 2008 roku została wzmocniona przez decyzję ramową Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2008 r., która stanowi o zwalczaniu niektórych form i przejawów rasizmu i ksenofobii środkami prawa karnego.
W kwietniu 2009 roku Parlament Europejski dodatkowo przyjął rezolucję w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu. W dokumencie tym PE m.in. potępia zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez reżimy totalitarne i autorytarne, wyraża poszanowanie dla ofiar tych zbrodni, a także żal, że dostęp do dokumentów archiwalnych z tego okresu jest wciąż ograniczony.
Podziel się symbolicznym znakiem pamięci!
Europejska Sieci Pamięć i Solidarność kontynuuje rozpoczętą w zeszłym roku akcję, której celem jest utrwalenie w świadomości Europejczyków daty 23 sierpnia jako symbolu pamięci o ofiarach reżimów totalitarnych XX wieku – brunatnego i czerwonego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest zaprojektowany specjalnie na tę okazję znaczek „Remember. August 23". Każdy, kto chciałby go otrzymać, może złożyć zamówienie lub pobrać jego elektroniczną wersję na stronie internetowej www.enrs.eu/august23. Organizatorzy akcji zachęcają do udostępniania i dzielenia się tym symbolicznym znakiem pamięci.