Od września 2012 Zespól Szkolno – Przedszkolny zrezygnuje z prowadzenia tradycyjnych, papierowych dzienników lekcyjnych i zastąpi je elektronicznymi. E-dzienniki nie tylko ułatwią pracę nauczycieli, ale także zapewnią rodzicom możliwość śledzenia wyników w nauce oraz frekwencji swoich dzieci przez Internet.

Możliwość zastąpienia dzienników papierowych dziennikami elektronicznymi, umożliwiła podpisana przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania oraz zgoda Organu Prowadzącego Zespół Szkolno – Przedszkolny.

Wprowadzenie w szkołach e-dzienników ułatwi pracę nauczycielom.


Przydatność dziennika elektronicznego docenią zapewne także rodzice, którzy za pośrednictwem przeglądarki internetowej będą mogli zalogować się do systemu i śledzić wyniki w nauce, a także frekwencję swoich dzieci.
 

Zalety dla nauczyciela: 
- bardzo łatwe tworzenie statystyk, wykresów, etc. Narzędzie przydatne zwłaszcza przed spotkaniami z rodzicami  
- pozwala    na szybkie zebranie najważniejszych informacji dotyczących ocen, frekwencji, aktywności ucznia, etc.
- zróżnicowany system oceniania, np. symboliczny, ułamkowo-procentowy, a także liczbowo-punktowy. Dzięki temu 
   uczniowie mogą być oceniani, przykładowo inaczej za klasówki, inaczej za odpowiedzi ustne
- duże ułatwienie w prowadzeniu coraz bardziej popularnych zajęć międzyoddziałowych. Tradycyjne dzienniki lekcyjne
   przypisane są do konkretnej klasy, a w dziennikach elektronicznych głównym punktem odniesienia jest uczeń.
- e-dziennik umożliwia np. tworzenie indywidualnych planów lekcji. System poinformuje też np. o błędzie, gdy uczeń 
  zapisany jest na dwa różne przedmioty, odbywające się w tym samym czasie.Zalety dla rodzica: 
- możliwość bieżącej kontroli postępów dziecka w nauce,
- monitorowanie frekwencji dziecka na zajęciach,
- wgląd w plan lekcji, zapowiedziane klasówki czy kartkówki,
- łatwy dostęp do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

By wspomóc rodziców w Zespole Szkolno – Przedszkolnym zorganizowane zostaną szkolenia w ramach Uniwersytetu dla dorosłych”. Zajęcia odbywać się będą w miesiącach wrzesień – październik w każdy wtorek i czwartek w godzinach 15.30 – 16.30.