W okresie jesiennym funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawniają zwiększoną ilość powstałych dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta. Funkcjonariusze przypominają, że bezpłatnie do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare meble, opony, gruz po niewielkim remoncie, itp. Punkt taki znajduje się przy ul. Brzozowej w Boguszowie-Gorcach (dawna baza transportowa ZBGK). Niestosowanie się do przepisów porządkowych może skutkować postępowaniem w sprawach o wykroczenia zagrożonych karą grzywny do 500 złotych.