17.06.2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali zgłoszenie od zarządcy budynku przy ul. Świerczewskiego, że w jednym z gminnych lokali przebywa dziki lokator. Na mijscu strażnicy miejscy zastali 55-letniego mężczyzny, który jak twierdził zamieszkał w mieszkaniu po swojej zmarłej konkubinie. Jak się okazało w późniejszej rozmowie, mężczyzna był najemcą innego mieszkania na ul. Mickiewicza. Wobec takiej sytuacji mężczyźnie nakazano opuszczenie dziko zajetego mieszkania wraz ze swioimimi rzeczami. Lokal został zabezpieczony przez zarządcę budynku.