W PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach odbyła się akcja profilaktyczna pod hasłem „Zdrowy i bezpieczny Senior”. Na realizację projektu, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy,  szkoła pozyskała wsparcie finansowe z Funduszu Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o.

W ramach akcji profilaktycznej dla seniorów - mieszkańców gminy Boguszów-Gorce w szkole przygotowano liczne atrakcje, między innymi konkurs plastyczny „Zdrowy i bezpieczny Senior”, do udziału w którym zaproszono uczniów naszej szkoły wraz z dziadkami i babciami. Duety uczeń – Senior wzięły udział w zabawie quizie dotyczącym zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Dzieci i ich babcie oraz dziadkowie doskonale bawili się układając piramidę żywieniową, odpowiadając na pytania dotyczące zdrowia, rozpoznając egzotyczne owoce i warzywa, przyprawy i zioła sprzyjające zdrowemu sposobowi odżywiania. Dla uczestników konkursu plastycznego oraz quizu zakupiono atrakcyjne nagrody ufundowane przez TMMP.  W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono cykl wykładów i zajęć warsztatowych.  Wykłady dotyczące zasad bezpieczeństwa przeprowadzili funkcjonariusze Policji Jakub Lorenc i Krzysztof Sobolewski. Policjanci omówili zasady  bezpieczeństwa dotyczące ochrony danych osobowych, metod unikania kradzieży i oszustwa, ochrony przed niekorzystnymi umowami finansowymi i zakupami w systemie sprzedaży bezpośredniej. Swój wykład funkcjonariusze zobrazowali prezentacją multimedialną.
Zaproszenie na spotkanie przyjęła również Pani Beata Jackowska dyrektor  OPS w Boguszowie - Gorcach, która omówiła ofertę OPS w Boguszowie – Gorcach kierowaną do osób starszych. Ponadto dla chętnych przeprowadzono zajęcia warsztatowe dotyczące obsługi komputera i korzystania z mediów społecznościowych. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się także jak pozyskać środki na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Pomimo poważnych tematów podejmowanych podczas Dnia Seniora uczestnikom towarzyszyły: dobry humor i życzliwa atmosfera. Wszyscy doskonale bawili się podczas quizu, mogli skorzystać ze zdrowego poczęstunku ufundowanego przez TMMP. Akcja była doskonałym pretekstem do spotkania międzypokoleniowego i aktywizacji osób starszych. Punktem kulminacyjnym spotkania były występy artystyczne przygotowane przez uczniów klas młodszych. Wzruszenie mieszało się ze śmiechem, kiedy babcie i dziadkowie słuchali wspaniałych piosenek im dedykowanych.
 Za pomoc w organizacji akcji profilaktycznej „Zdrowy i bezpieczny Senior” dziękujemy wolontariuszom oraz fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o za wsparcie finansowe oraz Pani dyrektor Beacie Jackowskiej, Panu komendantowi Policji w Boguszowie – Gorcach - Mariuszowi Kucharczykowi, funkcjonariuszom Jakubowi Lorencowi i Krzysztofowi Sobolewskiemu za wsparcie merytoryczne. Mieszkańcom gminy Boguszów – Gorce dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i doskonałą zabawę.