2 marca 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach zorganizowano Dzień Otwarty. Miał on na celu zarówno prezentację bogatego dorobku szkoły, jak również przybliżenie placówki przyszłym uczniom i ich rodzicom.

Podczas Dnia Otwartego przybyli goście mogli zapoznać się z bogatą ofertą i bazą szkoły, wziąć udział w zajęciach otwartych, wysłuchać piosenek w wykonaniu laureatów konkursów muzycznych oraz obejrzeć wystawę prac uczniów.

Przedszkolaki - przyszli uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęcia sportowych przy muzyce prowadzonych przez nauczyciela w-fu, zajęciach otwartych z języka angielskiego prowadzonych w nowoczesnej pracowni językowej oraz obejrzeli przedstawienie teatralne o charakterze profilaktycznym pt. ,,Czerwony Kapturek” w wykonaniu młodych aktorów z koła teatralnego. Uczniowie klas czwartych zapoznali przybyłych gości z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia odbywały się na posiadanych przez placówkę fantomach, które pozyskano z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dzień Otwarty był również okazją do spotkania się z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, poznania panującego w szkole klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji.