Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego. Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej jednostki: www.opsboguszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Boguszów-Gorce: http://bip.boguszow-gorce.pl