24 marca br. w Gminie Czarny Bór odbyły się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej " Młodzież zapobiega pożarom". Z jednostki OSP Gorce wytypowano dwie osoby które stanęły na wysokości zadania i godnie reprezentowały straż.
W grupie szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła druhna Anna Kwiatkowska, która dostała się do etapu wojewódzkiego i będzie reprezentować nasz powiat oraz jednostkę OSP. W grupie ponadgimnazjalnej drugie miejsce zajął druh Szymon Sęk. Pierwsze miejsce w kategorii szkół licealnych zajął Piotr Linkowski.
Gratulujemy sukcesu!