Trwa nabór wniosków do drugiej edycji konkursu „Dzieci Kapitana Nemo” organizowanego przez Fundację BGK.

Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych ale nieznanych powszechnie Polaków żyjących w XIX lub XX wieku, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Tytuł programu nawiązuje do postaci literackiej z powieści Juliusza Verne’a. Prawdopodobnym pierwowzorem bohatera występującego w powieściach „20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi” oraz „Tajemnicza wyspa” był Adam Piotr Mierosławski. Ostatecznie jednak pod naciskiem wydawcy, który obawiał się o sprzedaż książek na rynku rosyjskim, Verne zmienił narodowość Kapitana Nemo z polskiej na hinduską.

Celem programu jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Projekt nie powinien jednak dotyczyć postaci powszechnie znanych, przywódców politycznych, bojowników narodowowyzwoleńczych i dowódców wojskowych. Projekt może być realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, planszowych itp.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może być przeznaczone na: przygotowanie zajęć lub warsztatów, zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp., koordynację projektu, koszty księgowości, wynajem sali. Nie jest wymagany wkład własny.

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Zgłaszany projekt powinien zostać zrealizowany w terminie od 1 września do 31 grudnia br. i trwać co najmniej miesiąc.

W konkursie mogą wziąć udział: fundacje, stowarzyszenia, publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, biblioteki publiczne oraz domy kultury z gmin liczących do 100 tys. mieszkańców.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/login.

Termin składania wniosków upływa 10 maja 2021 r.

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 tys. zł brutto. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 24 czerwca 2021 r. do godz. 18:00.

Więcej informacji o konkursie, regulamin, FAQ oraz wzór wniosku są dostępne na stronie www.fundacja.bgk.pl w zakładce „Dzieci Kapitana Nemo”.