Dnia 02 stycznia 2011r rozpoczął się okres upływu 10 letniego terminu ważności  pierwszych plastikowych dowodów osobistych. Osoby, których dowody osobiste, tracą ważność w najbliższym okresie, a zwłaszcza w okresie wakacji powinny złożyć wnioski o nowy dowód osobisty.

Termin ważności dokumentu widoczny jest w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. O wymianę starego dokumentu mieszkańcy powinni zgłosić się na co najmniej 30 dni przed wskazaną tam datą. Nie muszą tego robić jedynie osoby mające wpisany termin ważności jako „NIEOKREŚLONY” - których dokument wystawiony został dożywotnio. Nowe dokumenty wymieniane są bezpłatnie, na podstawie wniosku. Odpowiedni formularz można pobrać w Urzędzie Miejskim – Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój nr 103. Do wniosku należy dołączyć, stary dowód osobisty, dwa aktualne zdjęcia z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów, jeżeli nastąpiła zmiana danych osobowych należy dołączyć akt urodzenia lub małżeństwa. Na nowy dokument czekamy do 30 dni.