Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 62 689,00 zł. Celem Programu Wieloletniego KULTURA+, w którym MBP-CK złożyła swój wniosek,  jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej. Środki zostały pozyskane z Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, zarządzanego przez Instytut Książki w Krakowie.

W ramach Priorytetu wspierany jest remont, przebudowa, rozbudowa i budowa budynków bibliotek w małych gminach. Boguszowska biblioteka za pozyskane środki planuje m.in. wymienić wszystkie regały biblioteczne w budynku głównym instytucji, a także zakupić sprzęt multimedialny. Celem naszego zadania jest bowiem dostosowanie bazy infrastrukturalnej naszej instytucji do zmieniających się potrzeb i standardów, zwiększenie atrakcyjności i poziomu świadczonych przez nas usług a także zwiększenie liczby osób z nich korzystających. Zależy nam głównie na stworzeniu przestrzeni przyjaznej dla użytkowników biblioteki.