Dyrekcja Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego ogłasza Konkursna pomysły i współpracę przy organizacji Dolnośląskiego Programu MikroWsparcie ESK 2016. Program ten bezpośrednio nawiązuje do realizowanego projektu mikroGRANTY ESK 2016, ale rozszerza ideę wspierania małych projektów na teren całego województwa. Pomysły na przedsięwzięcia artystyczne, społeczne, edukacyjne czy inne mogą składać pojedyncze osoby, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe. Zapraszamy do zapoznania się z  regulaminem na stronie: http://www.okis.pl/site/mikrowsparcie_esk_2016/n/1/n/1.html

Zgłoszenia można składać do 20 kwietnia!