Gmina Boguszów-Gorce przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków UE wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania deklaracji przystąpienia do projektu.


W pierwszej kolejności zostanie stworzona baza osób chcących wymienić przestarzałe instalacje. W oparciu o nią przygotowany będzie wniosek o dofinansowanie.


Osoby, które chcą skorzystać z możliwości otrzymania dofinansowania mogą pobrać wzór deklaracji TUTAJ lub w sekretariacie oraz w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w pokoju 106.
Wypełniony wzór deklaracji przystąpienia do programu należy następnie złożyć w sekretariacie urzędu.