Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Dofinansowanie na własny biznes i własny rozwój "– 30.06.2021 r. Jelenia Góra.
W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione projekty dotyczące kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej m.in.: dotacje na zakładanie działalności gospodarczej, na wsparcie rozwoju zawodowego m.in. doradztwo zawodowe/szkolenia/staże/.
Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 29.06.2021r., do 15.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.
W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Do udziału zapraszamy: osoby powyżej 30 roku życia bez zatrudnienia, zarejestrowane i niezarejestrowane jako bezrobotne należące przynajmniej do jednej z kategorii :
• osoby bierne zawodowo,
• osoby o niskich kwalifikacjach tj. do matury włącznie,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• kobiety,
• osoby powyżej 50 roku życia.
• osoby które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy (bez względu na wiek),
• osoby zagrożone utratą pracy (bez względu na wiek).
Webinarium odbędzie się: 30.06.2021r. (środa), w godz. 12.00-13.15

Program webinarium:
• Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
• „Fundusz Dotacyjny – SILESIA” - projekt Agencji Karkonoskiej Agencji Rozwoju S.A w ramach działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
• „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja” - projekt partnerski z udziałem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dla subregionu jeleniogórskiego w ramach działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
• Blok: Pytania i odpowiedzi

Organizator spotkania :
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl