Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu nie wydał zgody na organizację imprezy masowej Dni Miasta Boguszowa – Gorc. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w powyższej sprawie (Dz.U. Z 2020 r. poz. 491) obowiązuje do odwołania i nie można przewidzieć rozwoju wydarzeń w najbliższym czasie. Ponadto obowiązuje zarządzenie nr 92 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa dolnośląskiego, w tym imprez artystyczno – rozrywkowych w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.