W dniach 21 i 22.05.2016 r. na stadionie przy ul. Kusocińskiego odbywały się obchody Dni Boguszowa-Gorc. W trakcie trwania imprezy nad zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego w mieście czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej. Organizator tegorocznej imprezy zapewnił moc atrakcji dla mieszkańców naszego miasta. Na scenie jako główny wykonawca wystąpił zespół De Mono. Na nieliczne próby zakłócania spokoju i porządku w mieście reagowali strażnicy miejscy.