Drodzy mieszkańcy Boguszowa – Gorc

30 września 2011 roku wspólnie z Prezydentem Wałbrzycha, Burmistrzem Jedliny – Zdroju , Szczawna Zdroju oraz Wójtem Gminy Walim podpisałem „Deklarację Wałbrzyską”. Jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi władz Województwa Dolnośląskiego oraz Rządu RP na problemy Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wraz z likwidacją kopalń pojawiło się wiele problemów społecznych, których samorządy nie są wstanie samodzielnie rozwiązać. Zubożenie społeczeństwa, wykluczenie społeczne, zdekapitalizowana infrastruktura to tylko część problemów, które wymagają interwencji ze strony rządowej i regionalnej.
Domagamy się realizacji na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej dużych projektów w infrastrukturze drogowej i kolejowej co pozwoliłoby na efektywne połączenie naszych gmin z północną częścią Województwa Dolnośląskiego oraz z Republiką Czeską. Wśród podstawowych projektów w zakresie infrastruktury drogowej jest wskazana między innymi budowa obwodnicy Boguszowa – Gorc.
Niezbędnym do osiągnięcia naszych celów jest zwiększenie środków finansowych na rzecz Aglomeracji Wałbrzyskiej. Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013 są już faktycznie na ukończeniu. Aktualnie rozpoczynają się prace nad budżetem na lata 2014 – 2020. W naszej ocenie konieczne jest uruchomienie specjalnego Programu Operacyjnego – Rozwój Aglomeracji Wałbrzyskiej, na wzór tego, który aktualnie obejmuje wschodnią część Polski.
Podpisanie Deklaracji Wałbrzyskiej to dopiero początek starań o zwrócenie uwagi na skalę problemów mieszkańców naszych gmin. W I Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej uczestniczyli między innymi Marszałek Sejmu RP, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, w-ce Ministrowie Rządu RP, parlamentarzyści. Jako sygnatariusze Deklaracji Wałbrzyskiej mamy nadzieję, że nie będzie ona tylko kolejnym dokumentem ale stanie się początkiem zasadniczych zmian w obrębie aglomeracji wałbrzyskiej.