Solidaryzujemy się z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Osoby,które chcą udzielić wsparcia, zachęcamy do wypełnienia deklaracji, która znajduje się w załączniku poniżej.

Deklarację można złożyć w :

* Urząd Miejski
pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce

* Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kasprzaka 7
58 - 370 Boguszów - Gorce

* Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury
pl. Odrodzenia 4,
58-370 Boguszów-Gorce

* Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 1,
58-371 Boguszów-Gorce

* Centrum Obsługi Jednostek
ul. Waryńskiego 10,  
58-370 Boguszów-Gorce

* Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Szkolna 3 - 4
58-370 Boguszów-Gorce

* Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bronisława Malinowskiego
ul. Staszica 5
58-371 Boguszów-Gorce

* Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Kopernika 7,
58-372 Boguszów- Gorce