Wraz ze wzrostem poziomu życia, narastającym problemem stają sie odpady powstające w wyniku działalności przemysłowej i bytowej człowieka. Na ich ilość, oprócz czynnika demograficznego, bezpośredni wpływ ma styl życia i poziom świadomości społeczeństwa.

Celem nadrzędnym polityki państwa w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, odzyskiwanie surowców, ich ponowne wykorzystywanie oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów niewykorzystanych. Warunkiem realizacji tych celów jest zmniejszenie materiało- i energochłonności produkcji (stosowanie czystych technologii), wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, wykorzystywanie analizy „cyklu życia produktu”, tzn. produkcji, transportu, opakowania, użytkowania, ewentualnego ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania. Dlatego też, poza bezspornymi pozytywnymi efektami dla środowiska, stosowanie przemyślanej polityki ekologicznej może przynieśća również wymierne korzyści materialne wynikające z racjonalnego gospodarowania odpadami (odzysk surowców i materiałów, powtórne wykorzystanie energii).

 

Poniżej przedstawiamy listę punktów, w których prowadzona jest zbiórka zużytych baterii.

 

Wykaz miejsc zbiórki zużytych baterii

 1. Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce
 2. Gimnazjum Nr 1, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce
 3. Zespół Szkół Samorządowych, ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kopernika 7, 58-372 Boguszów-Gorce
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 3-4, 58-370 Boguszów-Gorce
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów-Gorce
 7. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce
 8. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce
 9. Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Przodowników Pracy 6, 58-370 Boguszów-Gorce
 10. Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Reymonta 4, 58-372 Boguszów-Gorce
 11. Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Żeromskiego 35, 58-372 Boguszów-Gorce
 12. Filia Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Broniewskiego 11, 58-371 Boguszów-Gorce
 13. Filia Nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kosynierów 81, 58-370 Boguszów-Gorce