Od dnia 16.03.2012r. rozpocznie się sprzątanie ciągów ulicznych sprzętem mechanicznym. W związku z powyższym funkcjonariusze Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach zwracają się do mieszkańców miasta o ustawianie pojazdów w sposób umożliwiający skuteczne oczyszczanie ulic na całej ich długości. Jednocześnie strażnicy miejscy przypominają, że parkowanie pojazdu na chodniku oraz w obrębie skrzyżowania może odbywać się jedynie bez naruszania przepisów ruchu drogowego.