Daty i ciekawostki

 • 1392 - najstarsza udokumentowana wzmianka o Boguszowie (Gottesberg) - w testamencie księżnej Agnieszki - wdowy po Bolku II księciu świdnicko-jaworskim
 • 1499 - otrzymanie praw miejskich i praw górniczych przez miasto od króla czeskiego Władysława Jagiellończyka
 • 1509 - podział miasta na części: "dolną" i "górną" mające innych właścicieli
 • 1525 - zbudowano drewniany kościół katolicki, ufundowany przez boguszowskich górników (w miejscu obecnego kościoła Św.Trójcy)
 • 1532 - właściciel "górnej" części Boguszowa Christoph von Hoberg nadaje miastu ordunek górniczy wzorowany na prawie górniczym z Jachymowa (Czechy)
 • 1533 - taki sam ordynek wydaje dla "dolnej" części Boguszowa Urlich von Czettritz
 • 1539 - powstaje pierwsza szkoła elementarna
 • 1626 - założenie pierwszego cechu w Boguszowie (cech szewców)
 • 1683 - jako drugi, powstaje cech piekarzy
 • 1710 - Conrad Ernest Maximilian von Hochberg wykupuje "dolną" część miasta i odtąd Boguszów ma już jednego właściciela
 • 1721 - wykonano w Boguszowie wyrok śmierci przez ścięcie mieczem na kacie miejskim za wytrucie bydła arszenikiem
 • 1723 - założenie cechu tkaczy
 • 1789 - wybudowano w Boguszowie pierwsze na Śląsku piece koksownicze (wzorowane na angielskich)
 • 1809 - pierwsze wybory samorządowe w Boguszowie
 • 1810 - otwarto w mieście pierwszą aptekę
 • 1810-1827 - w Boguszowie znajdował się Królewski Sąd Miejski
 • 1807 - powstaje szkoła przemysłowa dla dziewcząt
 • 1818 - powstaje poczta
 • 1823 - doprowadzona zostaje woda (z ujęcia pod Chełmcem), drewnianymi rurami
 • 1859 - powstaje szkoła górnicza
 • 1867 - rozpoczęto w Boguszowie wybieranie barytu
 • 1867 - oddana zostaje do użytku linia kolejowa Wałbrzych - Jelenia Góra
 • 1875 - uruchomiona zostaje miejscowa gazownia
 • 1882 - zastosowanie (pierwszego w świecie) pieca koksowniczego z komorami regeneracyjnymi - skonstruowanego przez inż. Gustawa Hoffmanna
 • 1914 - (1 stycznia) oddano do użytku pierwszą na Śląsku zelektryfikowaną linię kolejową Szczawienko - Kuźnice Świdnickie - Mieroszów - Mezimesti
 • 1945 - (maj) po wkroczeniu wojsk radzieckich pierwszym burmistrzem zostaje niemiecki komunista Juliusz Müller (vel Młynarczyk - nazwisko ze strony matki)
 • 1945 - (18 czerwca) pierwszy polski burmistrz - Pan Mielczanek obejmuje zarząd miasta
 • 1945 - (25 sierpnia) powstaje pierwszy polski Zarząd Miejski
 • 1945 - (3 października) otwarto pierwszą szkołę polską przy ul. M.Fornalskiej. Jej kierownikiem został Leopold Gołogórski.
 • 1945 - (25 października) przybycie pierwszego polskiego aptekarza mgr Edwarda Waśkiela, który uruchomił aptekę przy pl. Odrodzenia - pierwszy polski lekarz - lek.med. Henryk Woldański
 • 1946 - przybywają reemigranci w Francji - jako pierwszy z tej grupy przybył Pan Mieczysław Czekaj (późniejszy burmistrz Boguszowa).
 • 1946 - (8 maja)ostatni zapis w niemieckiej księdze chrztów
 • 1950 - (5 grudzień)powstaje pierwsze na Dolnym Śląsku Koło Przyjaciół Biblioteki
 • 1966 - powstała pierwsza na Dolnym Śląsku "Izba pamiątek regionalnych" w Starym Lesieńcu powstał pierwszy na Dolnym Śląsku wiejski "Dom Książki" i Klub-Czytelnia "Ruch"
 • 1973 - połączenie Boguszowa, Starego Lesieńca i Kuźnic Świdnickich w jedno miasto pn. Boguszów-Gorce
 • 1997 - zamknięcie kopalni barytu - najdłużej działającej w mieście kopalni
 • 1999 - (wrzesień) uroczyste obchody 500-lecia nadania praw miejskich