W Boguszowie – Gorcach ruszył Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej. Po   poradę      prawną lub informację obywatelską mogą zwrócić się  wszyscy, bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy. Otwarty w Boguszowie-Gorcach punkt Bezpłatnych Informacji Prawnych i Obywatelskich    prowadzi Marek Tarnacki, inicjator przedsięwzięcia na terenie miasta. Punkt czynny jest w  poniedziałki od 1500 do 1900 od wtorku do piątku od 800   do 1200, tel. 608 134 831 Istnieje możliwość indywidualnego umówienia spotkania. Dyżury pełnione są również w gminach: Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Lubomin.

                                                                                                          

PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ to min.: porady w sprawach świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, mieszkaniowych, rodzinnych. To również profesjonalne udzielanie informacji w zakresie spraw konsumenckich, stosunków międzyludzkich, kontaktów z urzędami i sądami, prawa pracy, własności. Doradca po zapoznaniu się z zakresem sprawy, we współpracy z osobą interesowaną określi istotę problemu, następnie udzieli porady bądź informacji. W sprawach trudnych istnieje możliwość  uzyskania porady radcy prawnego.

PROJEKT „PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ W POWIATACH DOLNEGO ŚLĄSKA” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt V> Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora  Poddziałanie 5.4 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Instytucja wdrażająca – Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej, Departament Wdrążania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otwarty w Boguszowie-Gorcach punkt Bezpłatnych Informacji Prawnych i Obywatelskich  prowadzi Marek Tarnacki, inicjator przedsięwzięcia na terenie miasta. Punkt czynny jest w poniedziałki od 1500 do 1900 od wtorku do piątku od 800   do 1200, tel. 608 134 831 Istnieje możliwość indywidualnego umówienia spotkania

Dyżury pełnione są również w gminach: Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Lubomin.