W związku z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 od dnia 24 stycznia 2022 roku Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach zostaje częściowo wyłączony z bezpośredniej obsługi petentów.

Sprawy można załatwić mailowo, telefonicznie lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Biuro podawcze zlokalizowane na parterze (pokój nr 5) pracuje zgodnie z harmonogramem pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 17:00
piątek: 7:30 – 14:00

Wtorkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza miasta zostają zawieszone do odwołania.

Na terenie urzędu prosimy o zachowanie wymaganego dystansu, dezynfekowanie dłoni oraz zasłanianie ust i nosa.

Wykaz telefonów:
- sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych:
tel. 74 8449 311

- sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych:
tel. 74 8449 490

- sprawy z zakresu działalności gospodarczej, nieruchomości – sprzedaż, gospodarki: mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych
tel. 727 703 052

- sprawy z zakresu ochrony środowiska, wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła:
tel. 668 194 949

- straż miejska:
tel. 512 647 570

W pozostałych sprawach - sekretariat:
tel. 74 8443 311

Edit: 24.01.2022 - W załączeniu Zarządzenie Nr 1309/2022 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2.