21 grudnia 2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne. Licznie przybyłych na uroczystość gości powitała dyrektor szkoły, p. Katarzyna Mikołajczyk. Wśród zaproszonych byli: Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc – p. Waldemar Kujawa, kierownicy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie szkoły oraz mieszkańcy Boguszowa – Gorc.

Spotkanie bożonarodzeniowe wpisało się już w wieloletnią tradycję Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 i ma charakter imprezy środowiskowej, na którą co roku z niecierpliwością czeka boguszowska społeczność.
Po wystąpieniu pani dyrektor uczniowie szkoły zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Czar Bożego Narodzenia”, którym wprowadzili zgromadzonych gości w świąteczny nastrój. Podziękowaniem za występ były gromkie brawa publiczności, a także słodkie upominki od Burmistrza Miasta, przedstawicieli Rady Miejskiej i Rady Rodziców.
Spotkanie świąteczno – noworoczne zakończyły kiermasz stroików oraz licytacja lalek wykonanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, z której dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne.
Organizowana od wielu lat uroczystość integruje środowisko lokalne wokół działań szkoły i jest okazją do zaprezentowania umiejętności i osiągnięć uczniów PSP nr 6 w Boguszowie - Gorcach.