W czwartek 18 listopada w Wałbrzychu odbyło się spotkanie inicjujące projekt Cyklostrady Dolnośląskiej tj. koncepcji głównych tras rowerowych w województwie o łącznej długości ponad 2000 km.
Na spotkaniu, na którym obecni byli: Grzegorz Macko - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz samorządowcy z powiatu wałbrzyskiego i kłodzkiego, poruszono temat przebiegu tras, norm bezpieczeństwa przy projektowaniu Cyklostrady, kwestię finansowania projektu i rozwiązań, które ułatwią turystom podróżowanie po drogach rowerowych.
Gmina Miasto Boguszów-Gorce to bardzo ważny punkt na trasie przyszłej Cyklostrady, gdyż to w naszym mieście powstanie węzeł Cyklostrady (Trasy Sudeckiej) z odgałęzieniem prowadzącym na Ziemię Kłodzką. Warto dodać że znajduje się ono również na trasie projektowanej przez Powiat Wałbrzyski, tzw. „podkowy” – trasy rowerowej prowadzącej drogami leśnymi, która ma spinać wszystkie gminy Powiatu i doprowadzać do lokalnych atrakcji i istniejących tras rowerowych MTB.
Spotkanie zakończyło podpisanie Deklaracji Współpracy przy tworzeniu Cyklostrady. Z upoważnienia Burmistrz Miasta Sylwia Dąbrowska deklarację podpisał Rafał Wiernicki - Dyrektor Osir Boguszów-Gorce. Cyklostrada jest wspólnym projektem, który nie powstanie bez zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego.