W tym roku palma pierszeństwa powędrowała do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Boguszowie-Gorcach,...

która uplasowała się najwyżej w rankingu. Tuż za nią stoi Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Boguszowie-Gorcach, na trzeciej pozycji zaś Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach.

Poniżej znajduje się tabela obrazująca punktową skalę wyników szkół.

 

             

PSP nr 1

19,8

PSP nr 5

23,6

PSP nr 6

19,0

Miasto Boguszów - Gorce

20,7

Województwo dolnośląskie

23,6

 

Wyniki sprawdzianu klas VI szkół podstawowych w Boguszowie –Gorcach w roku szkolnym 2012/2013