W lutym 2011 roku uczniowie gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach wraz z nauczycielkami języka angielskiego Panią Magdaleną Wintoniak i Panią Karoliną Canrozpoczęli współpracę z uczniami szkół europejskich w ramach projektu eTwinning. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje połączenie języków obcych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

 

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują nauczany język obcy oraz Internet do współpracy ponad granicami, współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Nasza szkoła opracowała projekt interdyscyplinarny pod nazwą:

DISCOVER THE LEGENDS AND MYSTERIES OF YOUR REGION AND SHARE THEM WITH OTHER NATIONS.

Projekt trwał od lutego do grudnia 2011roku. Zaprosiliśmy do udziału w nim szkoły z Anglii, Turcji, Włoch, Francji, Hiszpanii oraz Rumunii. Projekt obejmował wykorzystanie języka angielskiego w połączeniu z informatyką, historią, geografią, kulturą i sztuką. Uczniowie z różnych państw mieli co miesiąc inne zadanie do wykonania, którego celem było przybliżenie historii, legend i tajemnic regionu, w którym mieszkamy. Wszystkie opracowane przez uczniów materiały zostały opublikowane i udostępnione do wglądu dla innych zainteresowanych na specjalnej stronie: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p47516.

Wyniki współpracy między szkołami zaskoczyły nas wszystkich. Uczniom do pełni sukcesu brakowało jedynie jednego: prawdziwego kontaktu i wymiany międzynarodowej z uczestnikami z innych krajów. Pomyśleliśmy, że nie możemy marnować takiej szansy. Gdy projekt dobiegał końca nauczycielki języka angielskiego nawiązały współpracę z kilkoma kolejnymi szkołami, które były zainteresowane wymianą. Wszyscy kontaktowali się poprzez platformę eTwinning. Dzięki czemu wypracowaliśmy aplikację i plan nowego projektu, który założyliśmy w ramach projektu Comenius w lutym 2012 roku. Na ocenę merytoryczną projektu przez Komisję Europejską czekaliśmy aż do czerwca. Wreszcie nadszedł dzień ogłoszenia wyników rundy selekcyjnej. O dofinansowanie projektu starało się w tym roku  1233 szkół z całej Polski. Komisja Europejska zaakceptował tylko 494 aplikacji. Wśród nich znalazła się również nasza szkoła.

Projekt, który będzie realizowany przez nauczycielki i gimnazjalistów w ramach programu Comenius jest zatytułowany:

UNITED BY UNESCO

i będzie popularyzował zabytki dziedzictwa narodowego każdego z krajów biorących udział w przedsięwzięciu.

Spośród ośmiu państw aplikujących w projekcie, do tej pory tylko 4 otrzymały grand (po 20 000€ każdy!): Polska, Anglia, Austria oraz Słowacja. Jest to więc dla nas duże wyróżnienie.

 

UNITED BY UNESCO

będzie trwał dwa lata i jest połączony z międzynarodową wymianą młodzieży.

 

O celach programu Cemenius oraz o postępach naszego projektu będziemy regularnie pisać na stronie internetowej szkoły oraz na łamach naszej szkolnej gazetki.

 

Zespół ds programu Comenius