26 kwietnia w PSP nr 6 po raz czwarty odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy  dla uczniów klas II – III pod hasłem „Co rośnie i hasa w naszych lasach?"

Podczas konkursu jego uczestnicy mieli okazję pochwalić się swoją wiedzą o ekosystemie leśnym oraz znajomością zasad ochrony lasu i jego mieszkańców.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział sześć drużyn: uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego PSP nr 1 w Boguszowie – Gorcach, Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach, Szkoły Podstawowej z Czarnego Boru, Szkoły Podstawowej w Witkowie Filii  SP w Czarnym Borze, PSP nr 17 w Wałbrzychu oraz PSP nr 6 w Boguszowie – Gorcach.

Uczestnicy konkursu pracowali w zespołach, a ich zadaniem było udzielanie odpowiedzi na zagadki i pytania, rozpoznawanie i nazywanie zaprezentowanych w prezentacji multimedialnej zwierząt, a także naturalnych okazów roślin leśnych.

Zmagania drużyn oceniała komisja, której przewodniczył pan inż. Roman Zięba – Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Wałbrzych. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z PSP Nr 6, drugie zajęła drużyna z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego PSP nr 1 w Boguszowie – Gorcach, a trzecie ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Borze.

Zwycięskie drużyny otrzymały cenne nagrody, które zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Wałbrzych.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i poczęstunek, dzięki wsparciu naszego przedsięwzięcia przez Górnicze Koło Łowieckie „Jeleń” z Wałbrzycha, Sklep ASIOR p. Adrianę Szpakowską i p. Dariusza Wiśniewskiegooraz Radę Rodziców PSP nr 6.

W tym dniu rozstrzygnięto również Szkolny Konkurs Plastyczny, który corocznie jest organizowany pod hasłem „Co rośnie i hasa w naszych lasach?" Jego laureatkami zostały Nikola Guban, Julia Cismasz i Katarzyna Gralak. Wszystkie prace konkursowe zostały umieszczone w galerii małego artysty na terenie naszej szkole.

Cieszy nas, że idea konkursu, jaką realizujemy w naszej szkole, cieszy się zainteresowaniem i popularnością. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu.

Organizator konkursów - Ewa Wiewiórowska