25 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie- Gorcach po raz piąty odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy pod hasłem „Co rośnie i hasa w naszych lasach?"

 

 

 

Konkurs jest przeprowadzany wśród uczniów klas II – III szkół podstawowych, a jego celem jest nie tylko podsumowanie wiedzy na temat środowiska leśnego, jego funkcji i znaczenia, ale przede wszystkim propagowanie wśród uczniów klas młodszych idei ochrony przyrody.

Podczas konkursu jego uczestnicy mieli okazję pochwalić się swoją wiedzą o ekosystemie leśnym oraz znajomością zasad ochrony lasu i jego mieszkańców.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział sześć drużyn: uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego PSP nr 1 w Boguszowie – Gorcach, Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach, Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze i Szkoły Podstawowej w Witkowie Filii GZS-P w Czarnym Borze, PSP nr 17 w Wałbrzychu oraz PSP nr 6 w Boguszowie – Gorcach.

Uczestnicy konkursu pracowali w zespołach, a ich zadaniem było udzielanie odpowiedzi na zagadki i pytania, rozpoznawanie i nazywanie zaprezentowanych w prezentacji multimedialnej roślin i zwierząt, a także naturalnych okazów roślin leśnych.

Zmagania drużyn oceniała komisja, której przewodniczył pan inż. Roman Zięba – Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Wałbrzych.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, które zostały ufundowane przez:

Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie- Gorcach

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i poczęstunek, dzięki przyjaznemu wsparciu naszego przedsięwzięcia przez:

Górnicze Koło Łowieckie „Jeleń” z Wałbrzycha

Radę Rodziców PSP nr 6

PPHU „EWIS” Jarosław Paska

Dziękujemy za pomoc i ofiarność okazaną naszej szkole.

Gratuluję zwycięzcom i zachęcam wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej do udziału w kolejnej edycji konkursu, organizator konkursu – Ewa Wiewiórowska.