Gmina Boguszów-Gorce realizuje obecnie projekt, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta. Zakłada on m.in. wymianę oświetlenia w Kuźnicach i Gorcach. W związku z wykonywaną modernizacją mogą wystąpić utrudnienia związane z brakiem oświetlenia drogowego na ulicach: Żeromskiego, Głowackiego, Krótkiej, Promyka, Średniej, Górnej, Matejki, Zielonej, Towarowej, Kopernika, Pstrowskiego i Wysokiej. Koszt robót wykonywanych w Kuźnicach wyniesie ponad 900 tys. złotych z czego około 80% pokryje dofinansowanie ze środków unijnych. Planowany termin zakończenia prac to 10 grudnia 2017 r.