Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje Partnera Strategicznego do współpracy w ramach Przedsięwzięcia Technologie domowej retencji, w celu bezpłatnej instalacji Demonstratora Systemu do retencjonowania oraz oczyszczania wody deszczowej w budynku jednorodzinnym.

OPIS PROJEKTU
Celem stworzenia Systemu do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej jest zbieranie i gromadzenie wody opadowej, oczyszczanie jej, dezynfekowanie oraz mineralizacja, a następnie zastępowanie wody wodociągowej odpowiednio przygotowaną wodą na cele:
• spożywania przez ludzi (opcjonalnie, do decyzji Partnera Strategicznego, tj. Właściciela Domu jednorodzinnego);
• mycia rąk, prysznica, sprzątania (opcjonalnie, do decyzji Partnera Strategicznego, tj. Właściciela Domu jednorodzinnego);
• spłukiwania pisuarów oraz WC;
• podlewania zieleni;
• rozsączania nadmiaru wody w gruncie.
Dzięki zastosowanemu wielokrotnemu obiegowi zgromadzonej wody, odpowiednio oczyszczanej na każdym etapie, możliwe będzie całkowite oparcie zużycia wody o wodę deszczową. Dodatkowo, Użytkownik Systemu będzie miał zapewnioną możliwość korzystania z wody wodociągowej, zgodnie z potrzebami czy koniecznością. Stałe przyłącze wody wodociągowej będzie również zabezpieczać Użytkownika na wypadek awarii czy serwisu Systemu. Z kolei w przypadku suszy, braków w dostawach wody lub awarii sieci wodociągowej, System będzie pełnił funkcję rezerwuaru wody użytkowej.


WSPÓŁPRACA WŁAŚCICIELA DOMU JEDNORODZINNEGO Z NCBR
Współpraca Właściciela Domu jednorodzinnego z NCBR będzie polegała na udostępnieniu Budynku domu
w celu zainstalowania w nim nowoczesnego i innowacyjnego Systemu do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej i zastępowania wody wodociągowej odpowiednio oczyszczoną deszczówką. Przedsięwzięcie realizowane przez NCBR ma na celu wspieranie badań nad wielokrotnym wykorzystywaniem wody deszczowej, podczas których Wykonawcy Systemów opracowują w Etapie I (sierpień 2021 – styczeń 2023) swoje autorskie rozwiązania. Po przeprowadzonych testach, w Etapie II (luty 2023 – listopad 2023), Wykonawcy będą instalować swoje Systemy w Budynkach Domów jednorodzinnych.

KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELA DOMU JEDNORODZINNEGO Z ZASTOSOWANIA SYSTEMU:
• Zmniejszenie opłat za wodę wodociągową oraz odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych;
• Magazynowana woda deszczowa może posłużyć do utrzymania zieleni w otoczeniu domu, co przyczyni się do poprawy samopoczucia domowników, ochrony przed hałasem, zwiększenia wilgotności powietrza w czasie upałów;
• Oszczędzanie zasobów wód głębinowych i wykorzystywanie wody deszczowej do mycia rąk, spłukiwania WC oraz podlewania zieleni.

SZUKAMY DOMU JEDNORODZINNEGO, KTÓRY PRZEDE WSZYSTKIM:
• jest zlokalizowany w:
◦ Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie,
◦ albo w promieniu do 100 km od danego miasta,
• posiada ok. 2-10 mieszkańców,
• posiada powierzchnię dachu pomiędzy ca. 120 m2 a 300 m2,
• posiada ogród/teren zielony o powierzchni min. 200 m2.
Pozostałe wymagania dla Budynku domu jednorodzinnego oraz zasady współpracy znajdują się w ogłoszeniu o konkursie, do którego link znajduje się poniżej.

LINK DO KONKURSU
Wszystkie wymagania oraz informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakładce Zamówienia publiczne/ PCP oraz pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/wybor-kandydata-na-partnera-demonstracji-technologii-do-wspolpracy-na-potrzeby-przedsiewziecia-realizowanego-w-formule-pcp-pn-technologie-domowej-retencji--domy-jednorodzinne

TERMINY KONKURSU
• Wnioski należy złożyć online do 29.07.2022 r. (sposób składania wniosków został opisany w dokumentacji, która znajduje się w linku powyżej)
• Przewidywana data zawarcia umowy przedwstępnej NCBR z wybranymi Właścicielami Domów - III kwartał 2022 r.
• Data rozpoczęcia Etapu II, czyli instalacji Systemów w Domach – 01.02. 2023 r. do 31.08. 2023 r.

TELEFON KONTAKTOWY
Kierownik Projektu - Michał Oleszko 508 489 818

W załączniku ulotka informacyjna w formacie doc. oraz link do dokumentacji konkursu.
Zapraszamy osoby prywatne do zgłaszania chęci uczestnictwa w konkursie.