1.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza Przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości:
- zabudowaną budynkiem mieszkalno - użytkowym przy ul. Stefana Żeromskiego 2A, oznaczonej, jako działka numer 141/5w Boguszowie - Gorcach
2. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- lokal mieszkalny położony przy ul. Fen. Jóżefa Bema 7/2
- lokal mieszkalny położony ul. Browarna 16a/4,
- lokal mieszkalny położony przy ul.Krakowskiej 7/8,
- lokal mieszkalny położony przy ul. 1 Maja 58/10,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Łącznej /8/8, 
- lokal użytkowy połozony ul. Kolejowa 8,
3. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- niezabudowanej  położonej przy ul. Traugutta  w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  231/24 w obrębie 2 Gorce. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  (symbol H-U,P).
 
informacje wprowadziła: M. Grzesiak