Lokal numer 3C, parter wysoki, powierzchnia użytkowa 32,56 (m2), powierzchnia mieszkalna 24,79 (m2), rodzina do 4 osób, składowe lokalu: pokój, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienka z WC.
Lokal mieszkalny znajdujący się budynku przy ul. S. Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach:
• wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, wentylacyjną i ogrzewanie gazowe (piec C. O. wraz z bojleremciepłej wody),
• będzie zasiedlany w zamian za zrzeczenie się prawa najmu do dotychczas zajmowanego lokalu gminnego przez osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada umowę najmu lokalu komunalnego,
2) nie posiada zadłużenia za lokal mieszkalny i wnosi regularnie opłaty czynszu za najem lokalu,
3) posiada dochód brutto na osobę w gospodarstwie domowym w wysokości powyżej 150% do 300% najniższej emerytury, tj. powyżej 1800,00 zł na osobę do 3600,00 zł na osobę,
4) posiada dotychczas zajmowany lokal, w stanie technicznym nadającym się do zasiedlenia, brak samowoli budowlanych i przekaże lokal w takim stanie do dyspozycji Gminy,
• nie podlega sprzedaży przez okres 25 lat od zakończenia remontu, tj. do roku 2045r., w myśl §7. ust. 2 pkt 5 Uchwały Rady Miasta Boguszowia-Gorc z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Boguszów-Gorce.
Dla lokalu będzie obowiązywała stawka czynszu podwyższona o 140% stawki bazowej czynszu, przy czym stawka bazowa czynszu wynosi 2,86 zł za 1 m2 powierzchni lokalu.
Do wyliczonego czynszu zostaną również doliczone opłaty niezależne od właściciela tj. opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, za nieczystości stałe i inne.
Lokal mieszkalny można oglądać w uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. W. S. Reymonta 17 w Boguszowie-Gorcach, tel. (74) 84 49 411.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wniosków wraz z załącznikami (druki dostępne na stronie internetowej bip.boguszow-gorce.pl lub w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach pok.208) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.
Wśród wszystkich wnioskodawców zostanie przeprowadzone losowanie przyszłego najemcy.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 10.08.2020r. Wnioski niekompletne nie będą brały udziału w losowaniu.
Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów-Gorce oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta bip.boguszow-gorce.pl. Bliższych informacji o naborze udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 208, telefonicznie: (074) 8449311 wew. 60.