1.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- lokal mieszkalny położony przy ul. Gen. Józefa Bema 7/2, 
- lokal mieszkalny położony przy ul. 1 Maja 58/10, 
- lokal mieszkalny położony przy ul. Łącznej 8/8, 
- lokal mieszkalny położony przy ul. Kolejowej 1/1,
- lokal użytkowy położony przy ul. Kolejowej 7,
- lokal mieszkalny położony ul. S. Wyspiańskiego 6/2,
- lokal użytkowy położony przy ul. S. W. Wyspiańskiego 1. 
- lokal użytkowy położony przy ul. 1 Maja 3,
- lokal użytkowy położony przy ul. M. Fornalskiej 17, 
- lokal użytkowy położony ul. T. Kościuszki 7.
2. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorce ogłasza Rokowania na .
- nieruchomości zabudowana budynkiem gospodarczym stanowiącym garaż murowany położony przy ul. Romualda Traugutta, działka nr 272/32, 
- lokal użytkowy położony przy ul. Kolejowa 8, 
3. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza IX przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.  Wałbrzyskiej   w Boguszowie - Gorcach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 844/71  w obrębie  3 Boguszów.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod usługi (symbol U).
4.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej przy ul. Traugutta  w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  231/24 w obrębie 2 Gorce.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod funkcję handlową, usługową oraz produkcyjną  (symbol H-U,P).
5.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej przy ul. Leśnej w Boguszowie - Gorach, oznaczonej w ewidencji grutów jako działka nr 247/10 w obrębie 5 Stary Lesieniec. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną.
6.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.  Wałbrzyskiej   w Boguszowie - Gorcach, oznaczonych w ewidencji gruntów,jako działka nr 638/3  w obrębie  3 Boguszów.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol MN).
7.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.  Wałbrzyskiej   w Boguszowie - Gorcach, oznaczonych w ewidencji gruntów,jako działka nr 638/5  w obrębie  3 Boguszów.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol MN).
 
informacje wprowadziła M. Grzesiak