Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- lokal mieszkalny położony przy ul. Tadeusza Kościuszki 11/4
- lokal mieszkalny położony przy ul. Zamkowa 67/3
- lokal niemieszkalny położny przy ul. Świerczewskiego 5a
- lokal mieszkalny położony przy ul. Małgorzaty Fornalskiej 32/4
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mikołaja Kopernika 4/6
- niezabudowanych  położonych  przy ul.Szkolnej  w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki o numerach ewidencyjnych: 438/6, 438/7, 438/10, 438/11, 438/27, 438/28, 438/29   w obrębie 3 Boguszów, wraz ze sprzedażą w udziałach  działki 438/18 stanowiącaej drogę dojazdową. 

Informację wprowadzała: MG