1. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- lokal mieszkalny położony przy ul. Gen. Jóżefa Bema 7/2, 
- lokal mieszkalny położony przy ul. 1 Maja 58/10, 
- lokal mieszkalny położony przy ul. Łącznej 8/8, 
- lokal użytkowy położony ul. Kolejowa 8, 
- lokal użytkowy położony przy ul. Browarna 15/3
- lokal mieszkalny położony przy ul. Kolejowej 1/1,
- lokal użytkowy położony przy ul. Kolejowej 7,
- lokal mieszkalny położony ul. S. Wyspiańskiego 6/2,
- lokal użytkowy położony przy ul. S. W. Wyspiańskiego 1. 
 
2. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej:
- budynkiem gospodarczym stanowiącym garaż murowany położony przy ul. Romualda Traugutta za budynkiem, działka nr 272/32, 
3.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 231/24 w obrębie 2 Gorce, W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol H-U,P).
4.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie - Gorcach,oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 844/71 w obrębie 3 Boguszów. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod usługi (symbol U)
 
informacje wprowadziła M. Grzesiak