1. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- lokal mieszkalny położony przy ul. Gen. Jóżefa Bema 7/2, 
- lokal mieszkalny położony przy ul. 1 Maja 58/10, 
- lokal mieszkalny położony przy ul. Łącznej 8/8, 
- lokal mieszkalny położony przy ul. Kolejowej 1/1,
- lokal użytkowy położony przy ul. Kolejowej 7,
- lokal mieszkalny położony ul. S. Wyspiańskiego 6/2,
- lokal użytkowy położony przy ul. S. W. Wyspiańskiego 1. 
- lokal użytkowy położony przy ul. 1 Maja 3,
- lokal użytkowy położony przy ul. M. Fornalskiej 17, 
- lokal użytkowy położony ul. T. Kościuszki 7.
2. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorce ogłasza Rokowania na sprzedaż: 
- lokal użytkowy położony ul. Kolejowa 8, 

3. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej przy ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 247/10 w obrębie 5 Stary Lesieniec. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
4. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.  Wałbrzyskiej   w Boguszowie - Gorcach, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działka nr 638/3  w obrębie  3 Boguszów.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol MN).
5. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.  Wałbrzyskiej   w Boguszowie - Gorcach, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działka nr 638/5  w obrębie  3 Boguszów.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol MN).

Bliższych informacji o sprzedaży udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206 lub telefonicznie, Nr 74-84-49-311 wew. 74 lub 61. 

informacje wprowadziła M. Grzesiak