Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości na dzień  3 grudnia 2014 r.