Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
1. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Przodowników Pracy - Nadziei w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 696/31 w obrębie 3 Boguszów. W planie zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego (symbol MW-21)
2. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 81/2 w obrębie 5 stary Lesieniec.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren użytków rolnych bez zabudowy (symbol R 3).