1.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mikołaja Reja 14/2, szkic lokalu
- lokal mieszkalny położony przy ul. Pokoju 11/4, szkic lokalu
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mikołaja Kopernika 4/6.
- lokal użytkowy położony przy ul. Małgorzaty Fornalskiej 2 
2.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorce ogłasza Rokowania na sprzedaż: 
- lokal użytkowy położony ul. Kolejowa 8, 
- lokal użytkowy położony przy ul. S. W. Wyspiańskiego 1,
- lokal mieszkalny położony ul. S. Wyspiańskiego 6/2,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Łącznej 8/8, 
- lokal użytkowy położony przy ul. 1 Maja 3,
3.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- zabudowaną budynkiem mieszkalno - użytkowym przy ul. Stefana Żeromskiego 2A, oznaczonej, jako działka numer 141/5 w Boguszowie - Gorcach.
4. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej przy ul.Kosynierów  w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 241/3 w obrębie 5 Stary Lesieniec. W planie zagospodarowania przestrzennego w części  teren  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszacymi jej usługami, teren przejść pieszych oraz teren urzadzeń służacych ochronie  przeciwpowodziowej, wód powierzchniowych i użytków zielonych.
5. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej przy ul.Kosynierów  w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 241/4 w obrębie 5 Stary Lesieniec. W planie zagospodarowania przestrzennego  teren  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszacymi jej usługami.
6. Burmistrz  Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej przy ul. Bocznej  w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 168 w obrębie 5 Stary Lesieniec. W planie zagospodarowania przestrzennego  teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
7.  Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym  położonym przy ul. Górniczej   w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 78/53 w obrębie 2 Gorce. W planie zagospodarowania przestrzennego  teren  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
8. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza IV przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej przy ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 247/10 w obrębie 5 Stary Lesieniec. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
9. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza IV przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.  Wałbrzyskiej   w Boguszowie - Gorcach, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działka nr 638/3  w obrębie  3 Boguszów.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol MN).